Reklamace

1. Adresa pro zaslání reklamovaného zboží

Martin Plůcha
K.J. Erbena 570
543 03 Vrchlabí
Česká republika

 

2. Reklamace poškozeného zboží přepravcem

2.1 Důležité upozornění! V případě podezření na poškození zboží přepravcem, prosíme, zásilku NEPŘEBÍREJTE! Takové poškození vzniká při zásadní destrukci obalu, např. proražení vnější vlnité lepenky i ochranné fólie, kdy i nejlepší vypolstrování nemusí zabránit poškození zboží.

2.2 Případné zjištěné závady zapište do dokladu přepravce (důvod nepřevzetí: podezření na poškození zásilky).

2.3 Jestliže nastane situace, kdy je obal nepoškozený, ale zboží uvnitř obalu je poškozené, neodkladně přepravce a nás kontaktujte. V případě pozdější reklamace má dopravce právo Vaši reklamaci zamítnout pro nedostatek důkazů o vzniku škody. 

2.4 Škodu nahlaste přímo dopravci a zároveň mu zašlete fotodokumentaci (obaly, poškozené zboží,...). Nás prosím o vzniku škody i průběhu řešení informujte. V případě, že dopravce převezme zodpovědnost za poškození a uhradí škodu, rádi vám poté vyrobíme nový výrobek.

2.5. Na reklamace nahlášené později než 2 dny od data doručení zásilky nebude brán zřetel.

 

3. Reklamace vad zboží v záruční lhůtě

3.1 Pro uplatnění reklamace na vady zboží, které vzniknou v zákonem stanovené záruční lhůtě 24 měsíců ode dne zakoupení zboží, doporučujeme využít reklamačního formuláře, který vám na vyžádání zašlu e-mailem.

3.2 Pokud kupující nevyužije formulář, pak doporučujeme využít email s popisem vad zboží, jak se projevují, popřípadě přiložením fotografií. To vše ještě předtím, než nám zboží zašlete. O dalším postupu Vás budeme neprodleně informovat.

3.3 Pokud si nejste s jakoukoli závadou zboží jisti, neváhejte a kontaktujte nás, na každý Váš dotaz budeme reagovat.

3.4 V případě, že reklamační formulář využijete, zašlete reklamované zboží společně s vytištěným a vyplněným formulářem na naši korespondenční adresu. Do formuláře, prosím, uveďte popis závady, případně jak se závada projevuje. Zboží posíláte i v případě reklamace na své náklady. Zásilky zaslané jiným způsobem nebudou převzaty prodejcem. V případě oprávněné reklamace, bude zákazníkovi tato suma zpětně uhrazena.

3.5 O doručení reklamovaného zboží Vás budeme informovat.

3.6 V zákonem stanovené lhůtě 30 dní (platí pro fyzické osoby nepodnikatele, nákup bez IČ), Vaši reklamaci vyřídíme. O výsledku Vás budeme informovat zprávou na základě údajů z Vaší objednávky, popřípadě údajů z reklamačního formuláře. Zpravidla dostane zákazník vyjádření ve formě zprávy na email.

3.7 V případě neuznané reklamace, bude zboží odesláno zákazníkovi. Cenu přepravy v takovém případě hradí opět zákazník, nikoli prodejce. O tomto postupu bude zákazník informován emailem ještě před odesláním zboží od prodejce zákazníkovi.

3.8 Neuznání reklamace může mimo jiné nastat z podstaty chybné manipulace, hrubého zacházení, nepřiměřeného užívání a z toho vyplývajícího opotřebení, mechanického poškození.

3.9 V případě uznané reklamace se pokusíme o co nejrychlejší nápravu a takovou náhradu (oprava, výměna poškozené části, výměna celého výrobku - dle jednotlivých zjištění), aby byl výrobek ve 100% stavu a zákazník spokojen.

3.10 Proplacení finančních prostředků souvisejících s oprávněnými reklamacemi realizujeme výhradně platbou na účet zákazníka vedený v České republice v CZK. Jiná forma proplácení není možná.

Zpět do obchodu